Tổng quan về thị trường vốn, thị trường nợ (P2)

Tổng quan về thị trường vốn, thị trường nợ (P2)

Số liệu từ các nhà đầu tư Mỹ (gồm gia đình & các quỹ)

Độ lớn và tỷ lệ % giá trị đầu tư vào tài sản ở Mỹ

Có vẻ các gia đình và quỹ vẫn đầu tư lượng tiền ổn định hằng năm vào việc mua cổ phiếu. Tỷ lệ gia đình:tổ chức là 40:60.

Tỷ lệ gia đình nắm giữ cổ phiếu ở Mỹ

Tỷ lệ gia đình Mỹ nắm chứng khoán đạt 52%, so với Việt Nam chỉ khoảng 2% dân số. Có thể do quỹ lương hưu của họ cũng đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào thị trường chứng khoán. Nên con số lớn như vậy.

Các nước Mỹ xây dựng quỹ Lương cũng rất hay và đáng học hỏi. So với việc chỉ đầu tư duy nhất vào Trái Phiếu chính phủ như ở Việt Nam hiện nay.

Phân loại tài sản nắm giữ bởi các hộ gia đình: cổ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm ...

Như vậy, các gia đình đầu tư vào cổ phiếu nhiều nhất, rồi đến tiền gửi, tiền tiết kiệm rồi đến quỹ tương hỗ

Tỷ lệ tài sản để dành cho giai đoạn hưu trí của người Mỹ

Như vậy, tiền của họ nằm chủ yếu trong quỹ lương hưu (của nhà nước và của công ty), tài sản đầu tư miễn thuế IRA

Tài sản trong quỹ hưu: gồm 2 lựa chọn: DB hoặc DC

Người Mỹ có xu hướng giữ 2/3 quỹ lương trong Quỹ Defined contribution và 1/3 trong Defined Benefit. Có dịp mình muốn giải thích rõ hơn về các khái niệm này. Rất hay và cũng khá nhân văn.

Tài sản trong quỹ lương hưu gồm: Cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiêu quỹ, tiền mặt ...

Như vậy, tài sản sau khi đi vòng vèo rồi lại quay lại cổ phiếu, trái phiếu và các công ty quản lý quỹ. :). Ngành công nghiệp quản lý quỹ ở US phát đạt thật.

Tạm kết

Vậy là chúng ta đã đi một vòng quanh thị trường tài sản và thị trường vốn. Ngắm nghía một vài ngóc ngách đường đi của vốn hoặc đi trực tiếp hoặc gián tiếp đến với thị trường. Còn một thị trường nữa rất, rất quan trọng mà chúng ta chưa đề cập đến là thị trường bất động sản. Mời các bạn theo dõi bài tiếp theo.


Share Tweet Send
0 Bình luận
Đang nạp...
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.