Tài chính ứng dụng: Chơi hụi, bốc trước hay bốc sau có lời (có file excel)

Một cách huy động vốn phổ biến trong dân gian là hình thức chơi hụi. Theo đó mọi người góp tiền hàng tháng, và lần lượt từng người góp sẽ nhận số tiền tổng đó . Bài toán đặt ra là, theo kiến thức tài chính, việc hốt tiền trước hay tiền sau có lợi hơn. Chúng ta sẽ có câu trả lời ngay sau đây

Tài chính ứng dụng: Chơi hụi, bốc trước hay bốc sau có lời (có file excel)

Bạn chưa thể truy cập nội dung bài viết trên trang Finaz.vn lúc này, nhưng bạn có thể đăng kí để xem được nội dung bài viết, kể cả những bài viết được lưu trữ. Việc đăng kí chỉ mất vài phút và bạn có thể truy cập bài viết

You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.