Background of Tag

vn30index

VN30index là chỉ số của một rổ danh mục được xây dựng và phát hành bởi sở giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh (HOSE). VN30 gồm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hoá và thanh khoản tốt nhất sàn HOSE. Chỉ số này được cập nhật 2 lần/năm và được nhiều quỹ lựa chọn là chỉ số ETF của họ

1 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.