Background of Tag

tiết kiệm

3 Articles


Tiết kiệm là gì? Tại sao tiết kiệm lại quan trọng
tiết kiệm

Tiết kiệm là gì? Tại sao tiết kiệm lại quan trọng

"Khi nước thuỷ triều xuống mới biết ai đi tắm không mặc đồ" - Warren Buffett. Câu nói của ngài tỷ phú tài chính lại thêm phần giá trị đặc biệt khi dịch Covid đang tàn phá thế giới và khiến hàng triệu người thất nghiệp. Khiến ta phải nhìn lại những giá trị cơ bản mà ai cũng biết như tiết kiệm

You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.