lạm phát

Là một khái niệm quan trọng của kinh tế vĩ mô, Lạm phát là sự tăng giá của hàng hoá, dịch vụ dựa trên một đơn vị tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng đến mọi quyết định đầu tư, các loại tài sản và là động lực chính để con người không giữ tiền ngủ yên trong két sắt.

12 Articles


Chuyển động "lạ" giữa cổ phiếu và trái phiếu. Dấu hiệu cảnh báo cho thị trường cổ phiếu?
lạm phát

Chuyển động "lạ" giữa cổ phiếu và trái phiếu. Dấu hiệu cảnh báo cho thị trường cổ phiếu?

Giới đầu tư, quản lý tài sản vẫn luôn cho rằng, cổ phiếu và trái phiếu luôn đi ngược chiều nhau, nghĩa là nếu lợi tức cổ phiếu giảm, lợi tức trái phiếu sẽ tăng và ngược lại. Nhưng tình hình gần đây lại cho thấy một xu hướng khác biệt, nhờ lạm phát, cả lợi suất cổ phiếu và trái phiếu đều tăng.


You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.