Background of Tag

định giá

Định giá là quá trình xác định giá trị bằng tiền của một tài sản thực như bất động sản, hoặc sản phẩm tài chính như cổ phiếu, công ty ... Việc định giá yêu cầu hiểu biết sâu về sản phẩm, thị trường với dự phóng tương lai. Các phương pháp định giá so sánh và định giá cơ bản được sử dụng rộng rãi bởi các nhà phân tích

5 Articles

Trái phiếu cơ bản. (P2) Phương pháp định giá Featured
trái phiếu

Trái phiếu cơ bản. (P2) Phương pháp định giá

Bài toán đặt ra với trái phiếu là, khi phát hành, trái phiếu đã có đầy đủ thông tin nội tại. Việc còn lại chỉ là xem giá trị nội tại của trái phiếu nằm ở đâu, lãi suất thị trường ra sao và có bị đánh giá thấp hay cao gì không. Bài này sẽ đưa ra phương pháp luận để tính giá trị trái phiếu
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.