cổ phiếu

Cổ phiếu đại diện cho việc sở hữu một phần tài sản công ty. Công ty tăng trưởng đồng nghĩa với việc cổ phiếu của bạn tăng giá trị và có thể bạn nhận thêm cổ tức.

9 ArticlesChuyển động "lạ" giữa cổ phiếu và trái phiếu. Dấu hiệu cảnh báo cho thị trường cổ phiếu?
lạm phát

Chuyển động "lạ" giữa cổ phiếu và trái phiếu. Dấu hiệu cảnh báo cho thị trường cổ phiếu?

Giới đầu tư, quản lý tài sản vẫn luôn cho rằng, cổ phiếu và trái phiếu luôn đi ngược chiều nhau, nghĩa là nếu lợi tức cổ phiếu giảm, lợi tức trái phiếu sẽ tăng và ngược lại. Nhưng tình hình gần đây lại cho thấy một xu hướng khác biệt, nhờ lạm phát, cả lợi suất cổ phiếu và trái phiếu đều tăng.

Warren Buffett phân bổ đầu tư quỹ như thế nào? Featured
đầu tư

Warren Buffett phân bổ đầu tư quỹ như thế nào?

Một trong những vấn đề đầu tiên của đầu tư không phải là mua cổ phiếu nào mà là phân bổ tiền như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách Warren Buffett, thiên tài đầu tư giá trị, đã chia danh mục đầu tư của mình ra sao dựa trên những bức thư ông viết cho cổ đông từ những năm mới "khởi nghiệp"

You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.