bitcoin

Bitcoin là đồng tiền mã hoá, phi tập trung và chỉ tồn tại trên mạng internet. Bitcoin và các đồng tiền mã hoá khác được kì vọng sẽ thay thế hệ thống tiền tệ của các chính phủ. Ngoài ra bitcoin cũng đang được giao dịch trên các sàn với tỷ giá biến động rất mạnh. Hiểu được các vấn đề kĩ thuật và các ứng dụng của tiền mã hoá là kiến thức đầu tiên mà bạn cần cập nhật trước khi quyết định đầu cơ loại tiền tệ này

4 Articles
You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.