longvd

longvd

Tốt nghiệp kĩ thuật, nhưng làm việc 10 năm trong ngành kinh doanh và tài chính. Anh đặc biệt quan tâm đến đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bản thân. Liên hệ với anh qua: [email protected]

map Ho Chi Minh http://finaz.vn
Câu chuyện kể bởi longvd

Lộ trình vượt qua CFA level 2 nằm trong Top 10% của một kĩ sư mà bạn có thể học hỏi Featured
cfa

Lộ trình vượt qua CFA level 2 nằm trong Top 10% của một kĩ sư mà bạn có thể học hỏi

Không có kiến thức nền tảng tài chính, là kỹ sư, bác sĩ, tốt nghiệp ngành triết học có thi được CFA không? Rất nhiều câu hỏi như vậy trên các diễn đàn. Và đây là câu trả lời từ một bạn có gốc kỹ sư, chỉ mất hơn 1 năm để vượt qua 2 kì thi CFA mà bạn có thể học hỏi.


You've successfully subscribed to Finaz.vn
Great! Next, complete checkout for full access to Finaz.vn
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.